marți, 5 februarie 2013

Sabin Cutaş pledează pentru îmbunătățirea accesului la finanțare pentru IMM-uri


Strasbourg, 05 februarie 2013,


Europarlamentarul Sabin Cutaş, membru al Comisiei pentru afaceri economice şi monetare din Parlamentul European (PE), a atras atenția, ieri în plenul PE, asupra necesitații de simplificare a procedurilor administrative şi de promovare a unor metode alternative de finanțare pentru a stimula activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii. Acesta a subliniat importanţa companiilor de acest tip pentru economia europeană.


Intervenţia eurodeputatului român a avut loc în cadrul dezbaterii din plenul PE privind raportul referitor la îmbunătățirea accesului la finanțare pentru IMM-uri. Raportul urmărește a oferi un răspuns la Planul de acțiune în domeniu propus de Comisia Europeană (CE).

Potrivit deputatului european: „Întreprinderile mici şi mijlocii sunt motorul Uniunii Europene. Cele 23 de milioane de IMM-uri reprezintă un factor determinant pentru stimularea competitivității, a inovației şi a creșterii economice şi pentru crearea de locuri de muncă. Acestea întâmpină însă numeroase dificultăţi în accesarea de finanțare, deoarece ele trebuie să respecte criterii şi mai stricte în contextul de criză. Ameliorarea accesului la finanțare pentru IMM-uri ar contribui la îndreptarea situaţiei economice actuale."

În contextul în care Planul CE făcea referire aproape în mod exclusiv la capitalul de risc, ca metodă de finanțare a întreprinderilor mici şi mijlocii, Sabin Cutaş a atras atenția asupra altor măsuri de stimulare a activității acestora: "Uniunea trebuie să urmărească simplificarea procedurilor administrative, promovarea unor mecanisme alternative de finanțare, solidificarea sistemelor bancare la nivel local, suplimentarea instrumentelor europene dedicate IMM-urilor şi încurajarea parteneriatelor dintre bănci, asociații de afaceri şi camere de comerț. Structura companiilor mici şi mijlocii variază în funcție de viteza de dezvoltare, nivelul de tehnologie, sau sectorul de activitate. Pentru a răspunde nevoilor tuturor tipurilor de întreprindere, Comisia Europeană are obligația de a promova o gamă vastă de instrumente de finanțare, care să nu cuprindă doar capitalul de risc."

El a subliniat totodată importanţa garantării unei protecții adecvate pentru lucrători: "Nu putem uita de responsabilitatea socială pe care o poartă acest tip de întreprindere. De aceea, trebuie garantat accesul la securitate socială şi la un nivel adecvat de siguranță la locul de muncă pentru toți lucrătorii."


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu