marți, 12 februarie 2013

Sabin Cutaș: "Este nevoie de o strategie europeană ambiţioasă împotriva fraudei şi a evaziunii fiscale"Bruxelles, 12 februarie 2013,

Europarlamentarul Sabin Cutaş, membru al Comisiei pentru afaceri economice şi monetare din Parlamentul European (PE), a primit răspunsul Comisarului european Algirdas Šemeta, la întrebarea scrisă privind realizarea unei liste europene a paradisurilor fiscale. În documentul adresat Comisiei, Sabin Cutaş sublinia importanţa unei astfel de liste pentru buna funcționare a instituțiilor şi a politicilor cu caracter european


Eurodeputatul român atrăgea în mod special atenția asupra activității Băncii Europene de Investiții (BEI): "Banca este des criticată pentru participarea în proiecte care implică evaziune fiscală prin intermediul jurisdicțiilor secrete. În acest context, o listă europeană a paradisurilor fiscale ar permite Băncii să își aleagă proiectele, beneficiarii și intermediarii în cunoștință de cauză, banii cetățenilor fiind folosiți într-un mod mai responsabil și generând mai multă creștere economică."
Potrivit răspunsului Comisarului Šemeta, Comisia Europeană estimează că politicile BEI în domeniul evaziunii fiscale sunt suficiente şi că realizarea unei liste a jurisdicțiilor secrete este responsabilitatea statelor membre: "Politicile actuale ale Băncii Europene de Investiții și ale Fondului European de Investiții privind gestionarea instrumentelor financiare ale UE sunt compatibile cu criteriile utilizate în Recomandarea privind măsuri menite să încurajeze țările terțe să aplice standarde minime de bună guvernanță în chestiuni fiscale[i]. Comisia nu consideră că este necesar să întocmească ea însăși o listă a paradisurilor fiscale, fiind de părere că statele membre sunt cele mai în măsură să facă acest lucru."

Sabin Cutaş a criticat punctul de vedere al executivului european: "Este nevoie de măsuri mai ambițioase la nivel european pentru a asigura o luptă eficientă împotriva fraudei şi a evaziunii fiscale. Instituția din care fac parte va continua să ceară o strategie europeană în domeniu, inclusiv o listă europeană a paradisurilor fiscale, în speță prin intermediul Raportului privind frauda, evaziunea fiscală şi paradisurile fiscale, care va fi discutat în PE în lunile următoare."Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu