miercuri, 7 noiembrie 2012

Raspuns oficial oferit de dl. Michel Barnier in numele Comisiei
Răspuns oferit de domnul Michel Barnier
în numele Comisiei
(7.11.2012)


"Comisia consideră că instituirea unui mecanism de supraveghere unic în zona euro nu va submina integritatea pieței unice și va fi benefică pentru întreaga Uniune, deoarece va contribui la asigurarea stabilității financiare.

Mecanismul de supraveghere unic propus de Comisie este deschis tuturor statelor membre. Statele membre din afara zonei euro pot stabili în mod voluntar o cooperare strânsă cu BCE, caz în care dobândesc acces integral la toate informațiile și sunt implicate în activitățile Consiliului de supraveghere în cea mai mare măsură permisă de tratat și de statutul BCE. Decizia de stabilire a cooperării strânse va preciza în consecință modalitățile de implicare a statelor respective în procesul decizional al BCE.

În contextul negocierilor actuale și în limitele stabilite prin tratat, Comisia va avea în vedere și alte dispoziții care să permită, în măsura posibilului, participarea statelor din afara zonei euro pe picior de egalitate cu statele din zona euro.

BCE va acționa în conformitate cu cadrul de reglementare unic aplicabil tuturor statelor membre, iar Autoritatea bancară europeană va continua să asigure coerența practicilor de supraveghere în ansamblul Uniunii".


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu