vineri, 9 martie 2012

Distrugerea pădurilor din Retezat – adusă în atenția autorităților europene

Sabin Cutaş, europarlamentar PC și Daciana Sârbu, europarlamentar PSD, atrag atenția autorităților europene asupra pericolelor ce amenință zonele protejate din România, printr-un demers inițiat împreună cu europarlamentarii Gaston Franco (Franța) şi Satu Hassi (Finlanda).


Cei patru eurodeputaţi au inițiat la PE o declarație scrisă privind despădurirea în UE, prin care solicită îmbunătăţirea protecției pădurilor şi a gestionarii durabile a acestora în UE, ca reacție la procesul actual de degradare a pădurilor şi de reducere a biodiversității acestora.
Europarlamentarii atrag atenția autorităţilor europene în special asupra pericolelor la care sunt expuse zonele protejate din Europa, precum Parcul National Retezat din România.
Aceștia subliniază că gestionarea durabilă a pădurilor prezintă diferențe între si în cadrul ţărilor din UE, diferențe care duc la modificarea structurii şi biodiversității pădurilor. Mai mult, schimbările climatice reprezintă o provocare importantă pentru pădurile europene, determinând incidența crescută a catastrofelor naturale, dispariția unor specii de plante şi animale, deteriorarea calităţii solului, deșertificare şi inundații.
Subliniind, în apelul lor, că Uniunea Europeană are în acest moment un sistem fragmentat de monitorizare a arealului sau forestier, deputații solicită realizarea unui sistem armonizat şi cuprinzător de monitorizare a pădurilor la nivelul Uniunii Europene, care să includă raportări continue şi obligatorii privind împădurirea, reîmpădurirea și despădurirea.
Daca va primi sprijinul a jumătate plus unu din numărul total al eurodeputaţilor, declarația scrisă va deveni poziție oficială a Parlamentului European.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu