miercuri, 29 iunie 2011

Sabin Cutaş a primit răspunsul Comisarului Andor cu privire la riscul de sărăcie in UE


 

29 iunie 2011, Bruxelles,

Europarlamentarul Sabin Cutaş a primit răspunsul Comisiei Europene la întrebarea scrisă privind acțiunile pe care le-a întreprins executivul european de la începutul anului 2011 pentru a sprijini îndeplinirea de către statele membre a obiectivelor de combatere a sărăciei și a excluziunii sociale din cadrul Strategiei Europa 2020. În interpelarea adresată în luna mai Comisiei, deputatul european atrăgea atenția asupra faptului că 16,3% dintre cetățenii europeni trăiau sub risc de sărăcie în 2009, România fiind unul dintre statele membre cu cel mai ridicat risc de sărăcie, conform Eurostat.

Potrivit Comisarului european Laszlo Andor, Strategia Europa 2020: "a pus un nou accent pe importanța incluziunii sociale prin stabilirea unui obiectiv principal clar pentru reducerea sărăciei și a excluziunii sociale."

"Statelor membre li s-a solicitat să includă reforme structurale în vederea menținerii capitalului uman al UE și a stimulării unei redresări generatoare de locuri de muncă în cadrul Programelor lor Naționale de Reformă (PNR) care trebuiau prezentate la sfârșitul lunii aprilie. Aceste reforme ar trebui să fie însoțite de acțiuni menite să reducă sărăcia și excluziunea socială, inclusiv prin abordarea segmentării pieței forței de muncă, a salariilor mici și a nivelului de subocupare a forței de muncă, în special în rândul anumitor grupuri vulnerabile. În cadrul semestrului european, statele membre și Comisia evaluează în comun PNR-urile pentru a vedea modul în care acestea preconizează abordarea principalelor provocări", menționează Comisarul european pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale şi incluziune.

Acțiunile întreprinse de executivul european se rezumă la propunerea de acte legislative "cu privire la politica de coeziune pentru perioada de după 2013, care ar trebui să reflecte obiectivele fundamentale ale Strategiei Europa 2020".

"Prima convenție anuală a platformei europene de combatere a sărăciei și a excluziunii sociale, care va avea loc la Cracovia pe 17 și 18 octombrie, va constitui o ocazie de a trece în revistă progresele realizate", se mai arată în răspunsul Comisiei.

Sabin Cutaş regretă că acțiunile pentru reducerea sărăciei întreprinse la nivel european se dovedesc modeste, în timp ce, în contextul crizei economice și financiare, discrepanțele sociale se adâncesc în statele membre.

"Înțeleg rezervele executivului european de a acționa atunci când este vorba de domeniul afacerilor sociale. Este un domeniu sensibil, strâns legat de suveranitatea statelor membre. Însă, Tratatul de la Lisabona conferă noi obiective sociale Uniunii Europene. Eradicarea sărăciei, lupta împotriva excluziunii sociale, a discriminărilor, precum și ocuparea deplină a forței de muncă şi progresul social sunt câteva dintre acestea. De asemenea, prin introducerea unei clauze sociale în Tratat, se dorește incorporarea obiectivelor sociale în toate politicile UE", a declarat acesta.

"Politicile sociale au o reală dimensiune europeană. Pentru ca acțiunile UE să dobândească legitimitate, ele au nevoie de susținerea cetățenilor europeni. De aceea, reducerea gradului de sărăcie trebuie să fie un obiectiv prioritar pe agenda de lucru a statelor membre, precum și a instituțiilor europene. În calitate de membru al Parlamentului European, voi continua să pledez pentru implementarea de către statele membre a obiectivelor Strategiei Europa 2020 și pentru o mai mare implicare a Comisiei Europene în susținerea şi coordonarea eforturilor naționale de combatere a sărăciei", a conchis deputatul european.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu